Menu
Váš košík je prázdný.

Právní doložka

 

Majitelem, autorem a provozovatelem stránek www.dodoland.cz dostupných prostřednictvím veřejné sítě internet je společnost Zbyněk Dokulil – DODO land, se sídlem K Říčanům 793, 103 00, Praha 10 – Kolovraty, IČO: IČ: 49235575, DIČ: CZ6902264369. Jakýmkoli využíváním obsahu těchto stránek automaticky přijímáte tuto právní doložku.

Obsah těchto stránek může být průběžně měněn bez výslovného varování. Zbyněk Dokulil – DODO land provádí průběžné aktualizace, aby informace co nejvěrněji odpovídaly platné nabídce. Přesto tyto stránky nejsou stoprocentní garancí nabídky produktů či jejich popisu. Vlastník těchto stránek nenese odpovědnost za škodu vzniklou nepochopením obsahu, nefunkčností nebo špatným způsobem využití těchto stránek. Zbyněk Dokulil – DODO land nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené navštívením nebo využitím informací ze stránek na které poukazuje, nebo na ně vedou hypertextové odkazy. Informace na těchto stránkách podléhají mezinárodním právním úmluvám a zákonu o ochraně duševního vlastnictví. Jakákoli reprodukce, nahrávání či kopírování pro jinou než osobní potřebu je zakázána. Všechna práva vyhrazena. Obsah lze využít pouze pro osobní (nekomerční) informovanost o službách a produktech. V případě porušení těchto úmluv povede k právním postihům nebo pokutám jednotlivců či firem.

Osobní údaje jsou používány výhradně pro komunikaci mezi poskytovatelem, objednatelem a příjemcem služeb pro účely objednávání, vnitřní analýzy a statistiky. Zbyněk Dokulil - DODO land si vyhrazuje právo informovat uživatele o připravovaných aktivitách. Osobní údaje nebudou poskytnuty v jakékoli podobě třetí straně s výjimkou externích dodavatelů služeb a to pouze v minimálním rozsahu nutném pro plnění sjednané služby. Objednáním služby objednatel souhlasí s použitím jeho osobních údajů na dobu časově neomezenou. V případě odlišné osoby objednatele a příjemce služby mohou být osobní údaje příjemce služby použity pro účely plnění smlouvy. Objednatel, případně příjemce služby, má právo na změnu a další zákonná práva udaných osobních údajů a může kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně vypovědět. V případě odlišných osob objednatele a příjemce objednatel prohlašuje, že má předchozí souhlas od příjemce služeb k poskytnutí jeho osobních údajů.

V případě nejasností nás prosím kontaktujte
Dodoland tým

Copyright © 2024 - Společnost DODO land